durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา

ในสวนป่าแห่งหนึ่ง เจ้าของปลูกต้นยูคาลิปตัสเป็นแถวดังนี้ แถวแรก $12$ ต้น แถวที่สอง $14$ ต้น แถวที่สาม $16$ ต้น

โดยปลูกเพิ่มเช่นนี้ ตามลำดับเลขคณิต ถ้าเจ้าของปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้ทั้งหมด $15$ แถว

จะมีต้นยูคาลิปตัสในสวนป่านี้ทั้งหมดกี่ต้น

ข้อ 32
32 of 40
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!