durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา

ขบวนพาเหรดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขบวนหนึ่ง ประกอบด้วยผู้เดินเป็นแถว แถวละเท่าๆกัน(มากกว่า1 แถวและแถวละมากกว่า 1 คน)

โดยมีเฉพาะผู้อยู่ริมด้านนอกทั้งสี่ด้านของขบวนนั้น ที่สวมชุดสีแดง ซึ่งมีทั้งหมด $50$ คน ถ้า $x$ คือจำนวนแถวของขบวนพาเหรด

และ $N$ คือจำนวนคนที่อยู่ในขบวนพาดหรดแล้ว ข้อใดถูกต้อง

ข้อ 7
7 of 40
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!