durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลชุดหนึ่งมี $5$ จำนวน มีมัธยฐานเท่ากับฐานนิยมซึ่งมีค่าเท่ากับ $15$  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ $16$  ควอไทล์ที่ $1$ เท่ากับ $14$ และพิสัยเท่ากับ $7$

จงหาความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้

ข้อ 35
35 of 50
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!