durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา

ให้ $L$ เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด $(0,10)$ และมีความชันมากกว่า $-1$ แต่น้อยกว่า $0$  ถ้าพื้นที่ของอาณาบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง $L$ กับแกน $x$ จาก $x=0$ ถึง $x=6$ มีค่าเท่ากับ $51$ ตารางหน่วย

แล้ว จงหาพื้นที่ของอาณาบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง $L$ กับแกน $x$ จาก $x=0$ ถึง $x=3$

ข้อ 39
39 of 50
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!