durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา

นักวิ่ง  $5$  คน คือ ก, ข, ค, ง  และ จ  วิ่งแข่งกัน $6$ ครั้ง  โดยผลการแข่งขันทั้ง $6$ ครั้ง เป็นดังนี้

นาย ข  เข้าเส้นชัยก่อนนาย ค  ทุกครั้ง

นาย ก  เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ $1$  หรือที่ $5$  เสมอ

นาย จ  เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ $1$  หรือที่ $5$  เสมอ

กำหนดให้ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็น

ลำดับที่ $1$ ได้ $10$ คะแนน,

ลำดับที่ $2$ ได้ $8$ คะแนน,

ลำดับที่ $3$ ได้ $6$ คะแนน,

ลำดับที่ $4$ ได้ $4$ คะแนน,

ลำดับที่ $5$ ได้ $2$ คะแนน

ถ้านาย ง เข้าเส้นชัยลำดับที่ $2$ เพียง $2$ ครั้ง  แล้วคะแนนรวมน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของนาย ข จากการแข่งขันทั้ง $6$ ครั้งเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อ 50
50 of 50
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!