durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา

ถ้าตารางแจกแจงความถี่แสดงน้ำหนักของเด็กจำนวน $40$ คน เป็นดังนี้

น้ำหนัก (กิโลกรัม) จำนวน
$9-11$ $15$
$12-14$ $5$
$15-17$ $5$
$18-20$ $10$
$21-23$ $5$

ถ้า $\bar{x}$ แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักของเด็กกลุ่มนี้  แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อ 42
42 of 50
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!