durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา

จากการสำรวจน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน  $4$  คน  มี  $2$  คน น้ำหนักเท่ากันและหนักน้อยกว่าอีก  $2$  คนที่เหลือ  ถ้าฐานนิยม มัธยฐานและพิสัยของน้ำหนักของนักเรียน  $4$  คนนี้ คือ  $45,46$  และ  $6$  กิโลกรัม  ตามลำดับ  แล้วความแปรปรวนของน้ำหนักของนักเรียน  $4$  คนนี้เท่ากับเท่าใด

ข้อ 43
43 of 50
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!