durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา

ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนแห่งหนึ่ง  ถ้าสอบได้คะแนน  $700$  คะแนน  แปลงคะแนนเป็นค่ามาตรฐานได้  $4$  แต่ถ้าสอบได้  $400$  คะแนน  แปลงเป็นค่ามาตรฐานได้  $-2$  แล้วสัมประสิทธิ์การแปรผันเท่ากับร้อยละเท่าใด

ข้อ 44
44 of 50
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!