durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
7 ลักษณนามจีนยอดฮิต

7 ลักษณนามจีนยอดฮิต

ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องไหน หรือจะทำอะไร ก็มักจะเจอ "量词" หรือ "ลักษณนาม" แฝงอยู่ในประโยคเสมอ เพราะลักษณนามเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในภาษาจีน ดังนั้นรู้ไว้เป็นประโยชน์แน่นอน ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลย

โดยทั่วไปเราจะสามารถพบเห็นลักษณนาม หรือ 量词 (liàngcí) ได้บ่อยและถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  เพราะลักษณนามเป็นสิ่งที่ละไม่ได้ในภาษาจีน ไม่ว่าเราจะพูดหรือทำอะไรก็จะมีลักษณนามแฝงอยู่ในประโยคเสมอ ดังนั้นวันนี้เราจึงรวบรวม 7 ลักษณนามยอดนิยมที่ผู้คนใช้กันมาเป็นเกร็ดความรู้ดีๆให้ทุกคนได้อ่านกัน เรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลย


1.个 gè

หมายถึง : อัน คน เรื่อง รายการ ฯลฯ

การใช้งาน :
ใช้ได้กับคน สิ่งของและเรื่องราว รวมไปถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือระบุความเฉพาะเจาะจงได้ยาก

*** กรณีพิเศษ ในการใช้งานหากเราไม่รู้ว่าจะใช้ลักษณนามตัวไหนดี เราสามารถใช้ 个 แทนได้ เนื่องจากมีขอบเขตการใช้งานค่อนข้างกว้าง ***

ยกตัวอย่างเช่น :

人 Yí rén คน 1 คน

节目 Yí jiémù รายการ 1 รายการ

故事 Yí gùshi เรื่อง 1 เรื่อง

 


 

2.本 běn

หมายถึง : เล่ม 

การใช้งาน :
ใช้กับสิ่งของที่เป็นเล่ม 

ยกตัวอย่างเช่น :

书 Yì běn shū หนังสือ 1 เล่ม 

词典 Yì běn cídiǎn พจนานุกรม 1 เล่ม

日记 Yì běn rìjì บันทึก 1 เล่ม

 


 

3.家 jiā

หมายถึง : แห่ง

การใช้งาน :
ใช้กับครัวเรือน หรือสถานที่ให้บริการต่างๆ

ยกตัวอย่างเช่น :

公司 Yì jiā gōngsī บริษัท 1 แห่ง

工厂 Yì jiā gōngchǎng โรงงาน 1 แห่ง 

银行 Yì jiā yínháng ธนาคาร 1 แห่ง 

 


 

4.件 jiàn

หมายถึง : ตัว เรื่อง ชิ้น ชุด 

การใช้งาน :
ใช้กับเสื้อผ้า เรื่องราว ของที่เป็นชิ้น 

ยกตัวอย่างเช่น :

事情 Yí jiàn shìqing เรื่อง 1 เรื่อง 

件西服 Yí jiàn xīfú เสื้อสูท  1 ตัว 

礼物 Yí jiàn lǐwù ของขวัญ 1 ชิ้น
 


 

 5.次 cì

หมายถึง : ครั้ง

การใช้งาน : 
ใช้กับรอบกริยา

ยกตัวอย่างเช่น :

考试 Yí kǎoshì การสอบ 1 ครั้ง 

革命 Yí gémìng การปฏิวัติ 1 ครั้ง 

手术 Yí shǒushù การผ่าตัด 1 ครั้ง

 


 

6. 块 kuài

หมายถึง : ชิ้น ก้อน เรือน อัน 

การใช้งาน : 

ใช้กับสิ่งของที่เป็นก้อน หรือเป็นชิ้น 

ยกตัวอย่างเช่น :

蛋糕 Yí kuài dàngāo เค้ก 1 ชิ้น 

豆腐 Yí kuài dòufu เต้าหู้ 1 ก้อน 

手表 Yí kuài shǒubiǎo นาฬิกา 1 เรือน

 


 

7.台 tái

หมายถึง : เครื่อง คัน ฉาก

การใช้งาน : 

ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์และเครื่องจักร

ยกตัวอย่างเช่น :

电视机 Yì tái diànshì โทรทัศน์ 1 เครื่อง 

机器 Yì tái jīqì เครื่องจักร 1 เครื่อง 

戏 Yì tái xì การแสดง 1 ฉาก

 

ทางเราหวังว่าความรู้เกี่ยวกับลักษณนามยอดนิยมในภาษาจีนที่ทางเราได้นำมามอบให้แก่ทุกคนในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทั้งในการใช้งานในชีวิตประจำวัน การเรียนและการทำงานนะคะ
 

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม คอร์ส Chinese Buffet เรียนได้สบาย แม้ไม่มีพื้นฐาน เก็บครบทุกทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน คอร์สเดียวสอบ HSK 3 ผ่านฉลุยแน่นอน
หากสนใจ สามารถทดลองเรียนได้ที่ >> 
คอร์ส Chinese Buffet