durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
可以,会, 能 ความหมายเหมือนกัน ใช้ต่าง⁉️

可以,会, 能 ความหมายเหมือนกัน ใช้ต่าง⁉️

คำว่า “สามารถ” 可以(kěyǐ),会(huì)หรือ 能 (néng) ใช้อะไรดีนะ!?

วันนี้แอดอยากพาเพื่อนๆมาเรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยกัน เรามาเริ่มจากคำที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้กันนั่นก็คือคำว่า “สามารถ” นั่นเองค่ะ แต่เอ๊ะ...ภาษาจีนมีคำว่าสามารถได้ตั้งหลายคำเลย ทั้ง 可以(kěyǐ),会(huì)หรือ 能 (néng) แต่ทั้งสามคำนี้ใช้ในบริบทไหนกันนะ และมีความแตกต่างกันอย่างไร?หรือบางคำจะสามารถใช้ด้วยกันได้ไหม? วันนี้แอดจะมาไขข้อข้องใจ รวมทั้งบอกทริควิธีการใช้คำศัพท์แต่ละคำ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ
 

 

ความหมายของ 可以 และตัวอย่างประโยค   

可以 “kěyǐ” หมายถึง  สามารถทำได้ (การอนุญาตให้สามารถทำได้ ) ซึ่งจะสามารถใช้ได้กับทั้ง 2 บริบท ดังนี้

1. การ “ขออนุญาต” ทำบางสิ่งบางอย่าง

ยกตัวอย่างเช่น  

  • 我可以在这里停车吗?    

Wǒ kěyǐ zài zhèlǐ tíngchē ma?

ฉันสามารถจอดรถตรงนี้ได้ไหม?

  • 我 可以 进去 吗?

Wǒ kěyǐ jìnqù ma?

ฉันสามารถเข้าไปได้ไหม?

2. การ “อนุญาตให้ทำ” บางสิ่งบางอย่าง

ยกตัวอย่างเช่น  

  • 现在你们可以进来了。

Xiànzài nǐmen kěyǐ jìnlái le.

พวกคุณสามารถเข้ามาได้แล้วตอนนี้   (อนุญาตให้เข้า)

  • 你可以在这儿抽烟。(อนุญาตให้สูบ)

Nĭ kĕyĭ zài zhèr chōuyān.

คุณสามารถสูบบุหรี่ตรงนี้ได้

 

ความหมายของ 会 และตัวอย่างประโยค  

会 “huì”  หมายถึง สามารถทำ(ทักษะที่ผ่านการเรียนรู้มาแล้ว)

ยกตัวอย่างเช่น

  • 弟弟会打篮球。

Dìdi huì dǎ lánqiú.
น้องชายสามารถเล่นบาสเก็ตบอลได้  
(น้องชายไม่ได้เล่นได้ตั้งแต่เกิด ต้องฝึกเล่นมาก่อน)

  • 我们会说英语。

Wǒmen huì shuō Yīngyǔ.
พวกเราพูดภาษาอังกฤษได้ 
(พวกเราไม่ได้พูดได้เลย จำเป็นต้องเรียนมาก่อน)

 

ความหมายของ 能 และตัวอย่างประโยค

能 “néng” สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จในสถานการณ์นั้นๆหรือสถานการณ์ที่มีการวัดระดับความสามารถ

ยกตัวอย่างเช่น

  • 你的手机能上网 吗?

Nǐ de shǒujī néng shàngwǎng ma?
มือถือของคุณสามาถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไหม

  • 我能工作24个小时。

Wǒ néng gōngzuò èrshísì gè xiǎoshí.
ฉันสามารถทำงาน 24 ชั่วโมงได้

 

ข้อควรรู้

แต่อย่างไรก็ตาม 会,能 และ 可以 ก็สามารถใช้แทนกันได้ในบางเงื่อนไขนะคะ เช่น

  • และ สามารถใช้แทนกันได้เพื่ออธิบายถึง ความสามารถในการทำบางอย่าง 

ยกตัวอย่างเช่น 

我们都(会/能)游泳。
Wǒmen dōu (huì/néng) yóuyǒng.
พวกเราทั้งหมดสามารถว่ายน้ำได้。    

  • 可以 ใช้เพื่อถามหรือให้การอนุญาต แต่ ก็สามารถใช้แทนกันได้

ยกตัวอย่างเช่น        

我(能/可以)出去玩吗?
Wǒ (néng/kěyǐ) chūqù wán ma?
ฉันสามารถออกไปเล่นข้างนอกได้ไหม?

Note :     เมื่อไม่ต้องการอนุญาตให้ทำ เราจะใช้ 不能 หรือ 不可以 (การใช้ 不可以 จะ)
           แต่เมื่ออนุญาตให้ทำ จะใช้เพียง 可以 คนจีนจะไม่พูดเพียง 能 ตัวเดียว

 

มาทดสอบกันเถอะ

(สามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะ)

1.这里——抽烟吗?

A.可以      B.会      C.能

2.我——说中文。

A.可以      B.会      C.能

3. A: 老师,我可以早点走吗 ?
    B: ————

A.可以      B.会      C.能

 


เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ได้ลองทำแบบทดสอบกันไปแล้ว มาดูคำตอบที่ถูกต้องกันดีกว่าค่ะ


เฉลย

1. ข้อแรกจะแปลได้ว่า 这里——抽烟吗?(ตรงนี้สามารถสูบบุหรี่ได้ไหม)  ซึ่งเป็นการขออนุญาตนะคะ  ซึ่งข้อ A จะใช้กับขออนุญาตอยู่แล้ว แต่ยังมีที่สามารถใช่ได้อีกด้วยนั่นก็คือ ข้อ B ค่ะ คำตอบข้อนี้จึงได้ทั้ง A และ B ค่ะ
2. ข้อสองจะแปลได้ว่า 我——说中文。(ฉันสามารถพูดภาษาจีนได้) ภาษาจีนเราต้องเรียนมาก่อนใช่ไหมคะ ถึงจะพูดได้ได้ฉะนั้นจึงตอบข้อ B ค่ะ
3. ข้อสาม คนแรกพูดว่า老师,我可以早点走吗 ?(คุณครู หนูสามารถกลับเร็วหน่อยได้ไหม) คุณครูก็เลยตอบกลับว่า สามารถ ซึ่งเป็นการอนุญาตที่จะให้กลับก่อนได้ ช้อที่ถูกต้องเลยเป็นข้อ A นั่นเองค่ะ