durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
5 ฤดูกาลภาษาจีน จะร้อนหรือหนาว เขียนยังไงกันนะ??!

5 ฤดูกาลภาษาจีน จะร้อนหรือหนาว เขียนยังไงกันนะ??!

วันนี้มาแชร์ศัพท์ภาษาจีนหมวดฤดูกาลบนโลกที่ควรรู้กับ 5 ฤดูกาลภาษาจีน อ่านและเขียน ยังไงบ้าง ฝึกคำศัพท์ภาษาจีนวันละนิด เพื่อความปัง ไปกันเลยยย

季节 Jìjié ฤดูกาล ภาษาจีนมีอะไรบ้าง?

 

 

雨季 Yǔjì
ฤดูฝน (ความรู้เพิ่มเติม ประเทศจีนไม่มีฤดูฝนเหมือนประเทศไทยค่ะ)
唉,雨季来到了,我真的不喜欢雨季。
Āi, yǔjì lái dàole, wǒ zhēn de bù xǐhuān yǔjì.
เฮ้อ ฤดูฝนมาแล้ว ฉันล่ะไม่ชอบฤดูฝนจริงๆ

 

春天 chūntiān หรือ 春季chūnjì ฤดูใบไม้ผลิ

(ความรู้เพิ่มเติม ฤดูใบไม้ผลิของประเทศจีนอยู่ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมค่ะ)
春天最好了,不冷也不热。
Chūntiān zuì hǎo le, bù lěng yě bú rè.
ฤดูใบไม้ผลิดีที่สุด ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาว

 

夏天 xiàtiān หรือ 夏季 xiàjì ฤดูร้อน

(ความรู้เพิ่มเติม ฤดูร้อนของประเทศจีนอยู่ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมค่ะ)
这个夏天,我身边没有你了。
Zhège xiàtiān, wǒ shēnbiān méiyǒu nǐ le.
ฤดูร้อนนี้ ผมไม่มีคุณอยู่ข้างๆผมอีกแล้ว

秋天qiūtiān หรือ 秋季 qiūjì
ฤดูใบไม้ร่วง (ความรู้เพิ่มเติม
ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศจีนอยู่ประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมค่ะ)
我的初恋明年结婚。
Wǒ de chūliàn míngnián jiéhūn.
รักแรกของผมจะแต่งงานในฤดูใบไม้ร่วงปีหน้า

冬天 dōngtiān หรือ 冬季dōngjì
ฤดูหนาว (ความรู้เพิ่มเติม ฤดูหนาวของประเทศจีนอยู่ประมาณเดือนพฤจิกายนถึงเดือนมีนาคมค่ะ)
没有你在身边,这儿的冬天特别冷。
Méiyǒu nǐ zài shēnbiān, zhèr de dōngtiān tèbié lěng.
ไม่มีคุณข้างๆ ฤดูหนาวที่นี่หนาวเป็นพิเศษ

 

 

แบบฝึกหัด
1. 我喜欢_A_因为_A_有雪啊。
Wǒ xǐhuān_A_yīnwèi_A_yǒu xuě a.
ฉันชอบฤดู_A_เพราะว่าฤดู_A_มีหิมะ
2. 在泰国的_B_很热,有时候温度可以达到40度。
Zài tàiguó de_B_hěn rè, yǒu shíhòu wēndù kěyǐ dádào 40 dù.
ฤดู_B_ที่ประเทศไทยร้อนมาก บางครั้งอุณหภูมิสูงถึง 40 องศา
3. 在中国,9月到10月是_C_。
Zài zhōngguó,9 yuè dào 10 yuè shì_C_.
ที่ประเทศจีน เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมคือฤดู_C_
4. 在中国,3月到5月是_D_。
Zài zhōngguó,3 yuè dào 5 yuè shì_D_.
ที่ประเทศจีน เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมคือฤดู_D_

 

 

 

เฉลย
1.冬天
2.夏天
3.秋天
4.春天