durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
สำนวนจีนจากนิทาน ที่พบได้บ่อยในข้อสอบ HSK5

สำนวนจีนจากนิทาน ที่พบได้บ่อยในข้อสอบ HSK5

แค่อ่านนิทานก็เข้าใจสำนวนจีนได้ง่ายๆ มาเพิ่มความรู้ก่อนสอบ HSK5 ด้วยการรู้จักสำนวนจีนที่มาจากนิทานและพบได้บ่อยสุดๆ ทั้ง 5 กันเลย!

        สำนวนจีนคือส่วนหนึ่งของภาษาจีนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นสิ่งที่คนจีนใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวัน เราสามารถพบเห็นสำนวนจีนได้ทั่วไปในข่าว นิยาย เพลง ซีรีส์จีน บทสนทนาในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั้งข้อสอบ HSK5 ถึงแม้ว่าสำนวนจีนจะสำคัญและพบได้บ่อย แต่หลายๆ คนก็มักจะประสบปัญหาเดียวกัน นั่นก็คือการจำความหมายไม่ได้ หรือใช้ไม่ถูก ดังนั้นบทความในวันนี้จึงเสนอแนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจและจำสำนวนจีนที่นับเป็นคำศัพท์ HSK5 ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเรียนสำนวนจีนจากนิทาน พร้อมยกตัวอย่างการใช้


 

สารบัญ


 

สำนวนจีนคืออะไร 

        สำนวนจีน (成语 chéngyǔ) คือกลุ่มคำที่มีองค์ประกอบที่ตายตัว และมีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ ซึ่งอาจมาจากประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า วรรณกรรม หรือคำพูดที่มีชื่อเสียงของบุคคลในสมัยก่อนก็ได้ โดยทั่วไปแล้วสำนวนจีนจะประกอบขึ้นจากอักษรจีน 3-10 ตัว แต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ 4 ตัวอักษรจีน

        สำนวนจีนที่มาจากนิทานนั้น คือสำนวนที่เกี่ยวข้องกับนิทานหรือเรื่องเล่าที่เล่าสู่กันฟังอย่างแพร่หลาย มีเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังแฝงข้อคิดและข้อเตือนใจในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 

        การรู้จักและใช้สำนวนจีนเป็นนั้น นอกจากจะช่วยให้เราสื่อสารกับคนจีนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงวัฒนธรรมต่างๆของชาวจีน และสามารถนำสำนวนเหล่านี้ไปใช้ในพาร์ทการเขียน HSK5 ให้ดูน่าสนใจมากขึ้นได้อีกด้วย

  

สำนวนที่ 1 拔苗助长 (bá miáo zhù zhǎng) หรือ “ดึงต้นกล้าให้โต”

The meaning of "Pulling up seedling to help them grow" Chinese idiom in Thai with a picture of farmer pulling seedling.

 

เนื้อเรื่อง : 

        กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชาวนาผู้ใจร้อนอยู่คนหนึ่ง หลังจากที่ปลูกต้นกล้าลงนาแล้ว เขาก็ไปที่ทุ่งนาทุกวันเพื่อเฝ้ารอ หวังว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วๆ ดังนั้นหลังจากที่เขาพบว่าต้นกล้าเติบโตช้า เขาก็อดทนรอไม่ไหว จึงพยายามคิดหาวิธีที่จะช่วยให้ต้นกล้าได้โตเร็วขึ้น

        สุดท้ายเขาจึงคิดออกได้วิธีหนึ่ง นั่นคือการใช้มือดึงให้ต้นกล้าโผล่พ้นดินขึ้นมามากขึ้น เมื่อทำเช่นนี้ก็จะคล้ายว่าต้นกล้าได้โตเร็วขึ้น หลังจากทำตามวิธีที่คิดได้มาทั้งวัน เขาก็รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมาก เมื่อกลับถึงบ้าน เขาจึงเล่าให้คนในครอบครัวฟังด้วยความดีใจ

        เมื่อลูกชายของเขาได้ฟังก็รีบวิ่งไปที่ทุ่งนาเพื่อดู แต่กลับพบว่าต้นกล้านั้นได้เหี่ยวเฉาตายหมดแล้ว

 

ความหมายของสำนวน :

        拔苗助长 มีความหมายเปรียบเทียบการพยายามฝืนกฎเกณฑ์ธรรมชาติ หรือการรีบร้อนเร่งให้งานใดๆ สำเร็จโดยใช้วิธีที่ผิด จนก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา 

 

ตัวอย่างการใช้ :

 • 孩子还小,别拔苗助长

Háizi hái xiǎo, bié bá miáo zhù zhǎng.

เด็กยังเล็ก อย่ารีบเร่งจนเกินไป

 

 • 用这种方法教育下一代无异于拔苗助长

Yòng zhè zhǒng fāngfǎ jiàoyù xià yīdài wú yì yú bá miáo zhù zhǎng.

การใช้วิธีแบบนี้สั่งสอนเด็กรุ่นต่อไปก็ไม่ต่างไปจากการดึงต้นกล้าให้โต

 

 • 小兰才五岁,你就要她学这么多东西,这不是拔苗助长吗?

Xiǎo lán cái wǔ suì, nǐ jiù yào tā xué zhème duō dōngxi, zhè bú shì bá miáo zhù zhǎng ma?

เสี่ยวหลานเพิ่งจะ 5 ขวบเอง เธอให้เขาเรียนเยอะขนาดนี้ ไม่ใช่ว่าเป็นการดึงต้นกล้าให้โตหรอ

  

สำนวนที่ 2 画蛇添足 (huà shé tiān zú) หรือ “วาดงูเติมขา”

The meaning of "Drawing a snake and adding feet to it with picture of a man" Chinese idiom in Thai with a picture of a man drawing snake with feet.

 

เนื้อเรื่อง : 

        นานมาแล้ว มีครอบครัวแห่งหนึ่งในรัฐฉู่ เมื่อทำพิธีเซ่นไหว้เสร็จแล้วมักจะมอบสุรา 1 ไหให้กับผู้ที่มาช่วยงานเป็นการตอบแทน แต่เพราะสุรา 1 ไหมีปริมาณน้อยเกินไป ถ้าแบ่งให้ทุกคนดื่มก็คงไม่พอ จึงมีคนออกความเห็นว่า “พวกเรามาวาดรูปงูแข่งกัน ใครวาดเสร็จก่อนก็ได้สุราไหนั้นไป”

        ทุกคนต่างก็เห็นด้วยกับความคิดนั้น จึงพากันวาดรูปงูลงบนพื้น ไม่นานก็มีคนหนึ่งวาดเสร็จก่อน แต่เมื่อเขาเห็นว่าคนอื่นยังวาดกันไม่เสร็จ จึงคิดว่าถ้าตนวาดขาเพิ่มลงไปอีกก็ยังทัน 

        ในขณะที่เขากำลังวาดขางูอยู่นั้น ก็มีอีกคนที่วาดรูปงูเสร็จพอดี ดังนั้นคนนั้นจึงเดินไปหยิบไหสุราพร้อมกล่าวกับชายที่เติมขาให้งูว่า “ท่านจะเติมขาให้งูไปทำไม ในเมื่อความจริงงูไม่มีขา งูที่มีขาย่อมไม่ใช่งู”

 

ความหมายของสำนวน :

        画蛇添足 มีความหมายเปรียบเทียบการทำสิ่งที่เกินจำเป็น เกินพอดี นอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังเสียเวลา และอาจจะทำให้เรื่องราวเลวร้ายลงไปอีกด้วย 

 

ตัวอย่างการใช้ :

 • 你们这是把时间浪费在画蛇添足上。

Nǐmen zhè shì bǎ shíjiān làngfèi zài huà shé tiān zú shàng.

พวกเธอกำลังเสียเวลาไปกับการทำอะไรที่ไม่จำเป็นอยู่นะ

 

 • 事情已处理妥当,不需要我再画蛇添足了。

Shìqing yǐ chǔlǐ tuǒdàng, bù xūyào wǒ zài huà shé tiān zú le.

เรื่องนี้จัดการได้อย่างเหมาะสมแล้ว ไม่จำเป็นต้องให้ฉันจัดการอะไรอีก

 

 • 你已经把你的想法说得很清楚了,再多说就是画蛇添足了。

Nǐ yǐjīng bǎ nǐ de xiǎngfǎ shuō de hěn qīngchǔ le, zài duō shuō jiù shì huà shé tiān zú le.

คุณอธิบายแนวคิดของคุณได้ชัดเจนแล้ว ถ้าพูดเพิ่มเติมอีกจะเป็นการเติมขาให้งู

  

สำนวนที่ 3 自相矛盾 (zì xiāng máo dùn) หรือ “หอกโล่ปะทะกันเอง”

The meaning of "Contradict of spear and shield" Chinese idiom in Thai with a picture of a man holding spear and shield.

 

เนื้อเรื่อง : 

        ในสมัยแคว้นฉู่ มีพ่อค้าขายหอกและโล่อยู่คนหนึ่ง เขาได้โฆษณาโล่ของตัวเองว่า “โล่ของข้านั้นแข็งแกร่งที่สุด อาวุธชนิดไหนก็ไม่สามารถที่จะแทงทะลุมันได้”

        หลังจากที่โฆษณาโล่เสร็จ เขาก็หยิบหอกขึ้นมา และโฆษณาหอกของตัวเองต่อว่า “หอกของข้านั้นคมกริบที่สุด ไม่ว่าโล่จะแข็งแกร่งแค่ไหนก็สามารถแทงทะลุได้”

        เมื่อคนที่เดินผ่านไปมาได้ยินดังนั้น จึงถามเขาไปว่า “ถ้าใช้หอกของท่านแทงโล่ของท่าน ผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรกัน”  พ่อค้าหอกและโล่ได้ฟังก็ตอบคำถามไม่ได้ จึงทำได้แต่เก็บข้าวของด้วยใบหน้าที่แดงก่ำพร้อมจากไป

 

ความหมายของสำนวน :

        自相矛盾 มีความหมายเปรียบเทียบการกระทำ หรือคำพูดที่ขัดแย้งกันเอง 

 

ตัวอย่างการใช้ :

 • 为什么他的行为总是自相矛盾呢?

Wèishénme tā de xíngwéi zǒngshì zì xiāng máo dùn ne?

ทำไมการกระทำของเขามันมักจะขัดแย้งกันเองอยู่เสมอนะ

 

 • 他刚才说的话自相矛盾,肯定是在说谎。

Tā gāngcái shuō de huà zì xiāng máo dùn, kěndìng shì zài shuōhuǎng.

คำพูดที่เขาพูดเมื่อกี้มันขัดแย้งกัน แสดงว่ากำลังโกหกอยู่แน่ๆ

 

 • 他说自己热爱学习,却一天到晚打游戏,真是自相矛盾

Tā shuō zìjǐ rè'ài xuéxí, què yītiān dào wǎn dǎ yóuxì, zhēn shì zì xiāng máo dùn.

เขาบอกว่าตัวเองชอบเรียนหนังสือ แต่กลับเล่นเกมตั้งแต่เช้าจรดเย็น ช่างย้อนแย้งซะจริง

  

สำนวนที่ 4 狐假虎威 (hú jiǎ hǔ wēi) หรือ “จิ้งจอกอ้างบารมีเสือ”

The meaning of "The fox borrows the tiger's ferocity" Chinese idiom in Thai with a picture of a tiger walking by the fox.

 

เนื้อเรื่อง : 

        กาลครั้งหนึ่ง ณ ชายป่าห่างไกล มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ วันหนึ่งมันเจอเข้ากับเสือที่หิวโหยเข้า มันรู้ว่าตนยากที่จะรอดไปได้ จึงออกอุบายและพูดกับเสือว่า “ข้าได้รับคำสั่งจากสวรรค์ให้มาดูแลควบคุมสัตว์ต่างๆบนโลกนี้ ถ้าแกกินข้าก็เท่ากับขัดคำสั่งสวรรค์ ต้องโดนสวรรค์ทำโทษแน่นอน”

        เมื่อเสือได้ยินดังนั้นก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง จิ้งจอกจึงรีบพูดต่อว่า “ถ้าเจ้าไม่เชื่อ ก็ลองเดินตามหลังข้า แล้วคอยดูว่าเมื่อสัตว์ต่างๆพบข้าแล้ว ต่างก็กลัวจนหัวหดหรือไม่” เสือได้ฟังก็คิดว่าวิธีนี้ไม่เลว จึงเดินตามจิ้งจอกไป

        ดังนั้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายเห็นจิ้งจอกและเสือเดินมาต่างก็ตกใจหนีกันไปจนหมด เสือเห็นดังนั้นก็เริ่มเกรงจิ้งจอกขึ้นมา โดยไม่รู้เลยว่าสัตว์ต่างๆ ไม่ได้กลัวจิ้งจอก แต่วิ่งหนีตนต่างหาก

 

ความหมายของสำนวน :

        狐假虎威 มีความหมายเปรียบเทียบคนที่ใช้อำนาจของผู้อื่น หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่มากดขี่ข่มเหง หรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 

 

ตัวอย่างการใช้ :

 • 你不要狐假虎威,以势压人。

Nǐ búyào hú jiǎ hǔ wēi, yǐ shì yā rén.

เธอไม่ควรแอบอ้างบารมีข่มเหงผู้อื่น

 

 • 他只是董事长身边的司机,却常狐假虎威地发号施令。

Tā zhǐshì dǒngshìzhǎng shēnbiān de sījī, què cháng hú jiǎ hǔ wēi de fāhàoshīlìng.

เขาเป็นเพียงแค่คนขับรถของท่านประธานเท่านั้น แต่กลับชอบแอบอ้างออกคำสั่ง

 

 • ⼩狗看到主⼈在⾝边,马上狐假虎威地对⼤狗叫起来。

Xiǎo gǒu kàn dào zhǔrén zài shēnbiān, mǎshàng hú jiǎ hǔ wēi de duì dà gǒu jiào qǐlái.

เมื่อหมาน้อยเห็นว่ามีเจ้าของอยู่ข้างๆ ก็อาศัยบารมีเจ้าของเห่าใส่หมาตัวใหญ่ทันที

  

สำนวนที่ 5 亡羊补牢 (wáng yáng bǔ láo) “แกะหายล้อมคอก” หรือ ที่รู้จักกันในภาษาไทยว่า “วัวหายล้อมคอก”

The meaning of " To mend the hedge after sheep are lost" Chinese idiom in Thai with a picture of a man mending hedge and thinking about lost sheep.

 

เนื้อเรื่อง : 

        นานมาแล้ว  มีคนเลี้ยงสัตว์คนหนึ่งได้เลี้ยงแกะไว้ประมาณสิบกว่าตัว  ในช่วงเช้าเขามักจะออกไปปล่อยแกะ และพอตกเย็นก็จะไปไล่แกะมาเข้าคอก มีอยู่วันหนึ่ง ขณะที่เขาไปปล่อยแกะเหมือนปกตินั้น ก็พบว่าแกะได้หายไปแล้วตัวหนึ่ง

        แท้ที่จริงแล้วเพราะคอกแกะของเขามีรูโหว่  ทำให้ตอนกลางคืนมีหมาป่าเข้ามาคาบแกะไป เพื่อนบ้านเมื่อรู้ข่าวเข้าจึงเตือนเขาให้รีบอุดรูนั้น แต่เขากลับตอบไปว่า “ในเมื่อแกะหายไปแล้ว จะยังซ่อมคอกแกะไปอีกทำไม” 

        พอถึงวันต่อมา เขาก็พบว่าหมาป่าได้มุดเข้าไปในคอกและคาบแกะไปอีกครั้ง เขารู้สึกเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น จึงรีบซ่อมแซมคอกแกะให้เสร็จ จากนั้นก็ไม่มีแกะหายไปจากคอกอีกเลย

 

ความหมายของสำนวน :

        亡羊补牢 มีความหมายเปรียบเทียบว่าเมื่อเกิดปัญหา หรือข้อผิดพลาดแล้ว ควรรีบหาทางปรับปรุงแก้ไขทันที เพื่อที่จะได้ลดความเสียหายและความผิดพลายในอนาคต 

 

ตัวอย่างการใช้ :

 • 你现在亡羊补牢,还不算太晚。

Nǐ xiànzài wáng yáng bǔ láo, hái bú suàn tài wǎn.

เธอปรับปรุงตัวตอนนี้ก็ไม่นับว่าสายเกินแก้

 

 • 虽然你的损失不少,但现在亡羊补牢还不算晚。

Suīrán nǐ de sǔnshī bù shǎo, dàn xiànzài wáng yáng bǔ láo hái bú suàn wǎn.

ถึงแม้ว่าเธอจะเสียหายไปไม่น้อย แต่ถ้าแก้ไขตอนนี้ก็ยังไม่นับว่าสายไป

 

 • 学习中出现问题我们要及时补救、亡羊补牢、为时不晚。

Xuéxí zhōng chūxiàn wèntí wǒmen yào jíshí bǔjiù, wáng yáng bǔ láo, wéi shí bù wǎn.

หากพบปัญหาขณะเรียนนั้นเราควรรีบแก้ไขในทันที เพื่อไม่ให้สายเกินแก้


 

        เป็นยังไงกันบ้างคะ หลังจากอ่านจบแล้วเพื่อนๆ หลายคนคงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าสำนวนจีนบางคำก็เข้าใจง่าย และจำได้ไม่ยากเลย ยิ่งมีนิทานประกอบก็ยิ่งทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และรู้ว่าควรที่จะต้องนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างไรให้ถูกต้อง รับรองเลยว่าช่วยให้สกิลภาษาจีนของเพื่อนๆ ยกระดับสูงขึ้นอย่างแน่นอน

        แต่ถ้าเพื่อนๆ อยากเก่งจีนได้ไวขึ้นแบบคูณสอง เข้าใจทุกหลักภาษาจีน เก็บคำศัพท์ HSK5 ครบหมดทุกคำแล้วล่ะก็ ต้องเรียนคอร์สติว HSK5 กับครูพี่นิวเลย เพราะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการเรียนจีน เนื้อหาที่สำคัญต่างๆ อย่างคำศัพท์ และไวยากรณ์จีน หรือการพาตะลุยทำข้อสอบ HSK5 ต่างก็มีครบ รับรองว่าเรียนจบแล้วสอบผ่าน HSK5 ได้ชัวร์ การันตีคะแนน 200+


 

HSK5 test preparation course with New tutor is guarantee 200 points up.


 

Red Facebook inbox button with the mouse click.