durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
รวมข้อสอบ GAT/PAT O-NET วิชาสามัญ

รวมข้อสอบ GAT/PAT O-NET วิชาสามัญ

รวมให้แล้ววววว ข้อสอบ TCAS

ข้อสอบ PAT1

PAT1 กุมภาพันธ์ 2561

PAT1 มีนาคม 2560

PAT1 ตุลาคม 2559

PAT1 มีนาคม 2559

PAT1 ตุลาคม 2558

PAT1 มีนาคม 2558

PAT1 พฤศจิกายน 2557

PAT1 เมษายน 2557

PAT1 มีนาคม 2557

PAT1 มีนาคม 2556

PAT1 ตุลาคม 2555

PAT1 มีนาคม 2555

PAT1 ธันวาคม 2554

PAT1 มีนาคม 2554

PAT1 ตุลาคม 2553

คอร์สติว PAT1

PAT1 กรกฎาคม 2553

PAT1 มีนาคม 2553

PAT1 ตุลาคม 2552

PAT1 กรกฎาคม 2552

PAT1 มีนาคม 2552

 

ข้อสอบ วิชาสามัญ คณิตศาสตร์

คณิต1 9วิชาสามัญ 2561

คณิต1 9วิชาสามัญ 2560

คณิต1 9วิชาสามัญ 2559

คณิต 7 วิชาสามัญ 2558

คณิต 7 วิชาสามัญ 2557

คณิต 7 วิชาสามัญ 2556

คณิต 7 วิชาสามัญ 2555

 

คอร์สติวคณิตสามัญ

 

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์

O-NET คณิต ม.6 2559

O-NET คณิต ม.6 2558

O-NET คณิต ม.6 2556

O-NET คณิต ม.6 2554

O-NET คณิต ม.6 2553

O-NET คณิต ม.6 2552

O-NET คณิต ม.6 2551

O-NET คณิต ม.6 2550

 

ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ

GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2560

GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2559

GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2557

GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2555

GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2555

GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2554

GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2554

GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2553

GAT ภาษาอังกฤษ กรกฎาคม 2553

 

คอร์สติว GAT ENG

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน