durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
2 เดือนสุดท้าย! ม.6 เก็บวิชาสามัญบทไหน แล้วไม่พัง!

2 เดือนสุดท้าย! ม.6 เก็บวิชาสามัญบทไหน แล้วไม่พัง!

เวลาเหลือน้อย เลือกอ่านให้เป็น! ม.6 เก็บวิชาสามัญบทไหน แล้วไม่พัง ต้องดู!

ม.6 เวลาเหลือน้อย แต่ต้องอ่านหนังสือสอบหลายวิชา โดยเฉพาะวิชาสามัญนั้น แต่ละวิชาเนื้อหาจัดเต็มอ่านแทบไม่ไหว พี่อยากจะให้น้อง ๆ ทำความเข้าใจใหม่ค่ะว่า จริง ๆ แล้วคนที่สอบติด ไม่ใช่คนที่อ่านครบทุกอย่าง แต่เป็นคนที่อ่านเป็นและอ่านถูกทาง ถ้าน้องเข้าใจแบบนี้แล้ว พี่จึงตั้งใจรวบรวมบทที่ออกสอบแน่ ๆ มาให้น้อง ๆ ค่ะ โดยพี่เก็บข้อมูลมาจากข้อสอบจริงย้อนหลัง 5 ปี + Test Blueprint ที่ทาง ทปอ เพิ่งประกาศไปนั่นเอง คัดมาให้แล้ววิชาละ 5 บท เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

 

1. คณิตศาสตร์1สามัญ

 

 • ความน่าจะเป็น
 • จำนวนจริง
 • เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 • สถิติ
 • เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

 

2. คณิตศาสตร์2สามัญ

 

 • ความน่าจะเป็น
 • ฟังก์ชัน
 • ลำดับอนุกรม
 • เลขยกกำลัง
 • สถิติ

 

3. ชีววิทยา

 

 • พันธุศาสตร์
 • ระบบร่างกาย
 • พืช การสังเคราะห์ด้วยแสง
 • เซลล์
 • ระบบนิเวศ

 

4. เคมี

 

 • พันธะเคมี
 • ปริมาณสารสัมพันธ์
 • กรด/เบส
 • เคมีอินทรีย์
 • สมดุลเคมี

 

5. ฟิสิกส์

 

 • การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
 • งานและพลังงาน
 • คลื่นกลและแสง
 • ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 • ความร้อนและแก๊ส

 

6. สังคมศึกษา

 

 • ศาสนาพุทธ สากล
 • ภูมิศาสตร์ไทย สากล
 • นโยบายการคลัง กลไกราคา
 • โครงสร้างการปกครอง กฎหมาย
 • ประวัติศาสตร์ไทย สากล

 

7. ภาษาไทย

 

 • อ่านจับใจความ
 • ตีความ อนุมาน
 • ความคิดกับภาษา
 • สำนวนโวหาร
 • วิเคราะห์น้ำเสียง เจตนาผู้แต่ง/ผู้พูด

 

แต่สำหรับน้อง ม.6 คนไหน กลัวอ่านไม่ทันจริง ๆ หรือลองทำข้อสอบเองแล้วคะแนนไม่ดี พี่แนะนำให้ไปติวเร่งรัด เก็บจบทันสอบได้ที่ คอร์สติวสอบTCAS

ปรึกษาเรียนต่อ